Yasal Yükümlülükler

1. EMİR İLETİM ve İŞLEMLERİN GERÇEKLEŞMESİ ESASLARI

Emirlerin, müşterilere tahsis edilen Oyak Yatırım FX Meta Trader platformu üzerinden üzerinden

iletilmesi esastır. Ancak müşteriler çağrı merkezini (444 0 414) de arayarak, ilgili müşteri temsilcisine

de emirlerini iletebilir.

Müşteri, verilen emirde; döviz çifti ya da külçeyi, işlem tipini, emir türü ve geçerlilik süresini, lot

miktarını ve eğer tercih ederse zarar kes ve kar al noktalarını belirtir. Belirtilen emir kriterlerinin

sisteme eksik girilmesi ya da müşteri temsilcisine telefonda eksik bildirim yapılması durumunda, emir

gerçekleşmeyebilir.

Gerçekleşmemiş olması koşuluyla, girilmiş bir emir işlem platformundan ya da müşteri temsilcisi

aracılığıyla iptal edilebilir.

2. KABUL EDİLEN EMİRLERİN DURUMUNUN MÜŞTERİ TARAFINDAN ELEKTRONİK ORTAMDA

TAKİBİ VE MÜŞTERİYE ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILACAK BİLDİRİM ESASLARI

Müşteriler, kendilerine sağlanan işlem platformu olan Oyak Yatırım FX Meta Trader ‘dan, müşteri

emrine ilişkin zaman, fiyat, tutar vb. detay bilgileri içeren kayıtlara diledikleri anda

ulaşabilmektedirler.

Gün sonlarında günlük olarak müşterilere kayıtlı elektronik adreslerine teyit formu (Daily

Confirmation Form) gönderilir. Aylık olarak da ilgili ayda yapılan tüm işlemlere ilişkin aylık bildirim

(Monthly Statement) gönderilir.

Alınan günlük veri yedekleri 30 gün süreyle saklanmakta ve 30 günü dolduran yedekler Bilgi Güvenliği

Politikası çerçevesinde imha edilmektedir. Aylık veri yedekleri ise 5 (beş) yıl süreyle muhafaza

edilmekte, dönemsel olarak alınan bu yedeklerin sağlıklı muhafaza edilip edilmedikleri testler

gerçekleştirilerek kontrol edilmektedir.

Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca telefon ile alınan her türlü emir, talimat ve/veya bildirim, faks ile

alınan her türlü emir, talimat ve/veya bildirimin faks iletim tarih zaman bilgilerini içeren toplu

dökümü, internet üzerinden alınan her türlü emir, talimat ve/veya bildirimin tarih, zaman ve IP

(Internet Protokol) numaraları ve her türlü yatırımcı hareketine ilişkin iz (log) kaydı tutulmakta ve ilgili

Tebliğ hükümleri uyarınca 5 (beş) yıl süre ile saklanmaktadır.

3. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLAMA VE KULLANIM KOŞULLARI

Müşteriye ait tüm bilgiler yalnızca yetkili kişilerin erişim imkânı olduğu güvenli bir veri tabanında

saklanmaktadır.

Müşteriye ait sözleşmeler ile diğer belgeler de sadece yetkisi olan kurum çalışanları tarafından

güvenli bir ortamda muhafaza edilmektedir.

Müşteri bilgilerinin sadece ilgili müşteri işlemleri için kullanılması esas olup, bunun dışında herhangi

bir işlem ya da faaliyet amacıyla kullanılmamaktadır

Kaldıraçlı alım satım işlemleri sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle işlem yapmaya karar vermeden önce, karşılaşabileceğiniz riskleri anlamanız ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir. Kaldıraçlı alım satım işlemleri çok risklidir. Kaldıraç etkisi nedeniyle, düşük teminatla işlem yapmanın piyasada lehe çalışabileceği gibi aleyhe de çalışabileceği ve bu anlamda kaldıraç etkinin tarafınıza yüksek kazançlar sağlayabileceği gibi yüksek zararlara da yol açabileceği ihtimali daima göz önünde bulundurulmalıdır. Ters fiyat hareketleri sonucunda yetkili kuruluşa yatırdığınız paranın tümünü kaybedebilirsiniz. Devamını Göster